1976
Beta 250-360 CR
 

Beta 250 Gs '76 telaio tubo ovale